Noticies

07/10/2021 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 , ha atorgat a l'Ajuntament de Senan una subvenció de 21.184,23 € per a l'actuació "Projecte de connectivitat"
08/04/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 2.072,14€
04/03/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2018 amb un import de 65.982,45€ L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum de 8KW
02/03/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona d'Excepcionals 2020 amb un import total de 9.929,59€ en concepte de restitució de cablejat elèctric d'abastament d'aigua.
23/02/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2020 amb un import de 12.000€ en concepte de despeses corrents.
17/12/2020 Actualitat
Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de desembre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: SECRETARIA 1. Aprovació, si s'escau, l'Acta del Consell obert ordinari sessió de data...
10/12/2020
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2019 amb un import de 6.175,00€. L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'arranjament de la zona verda del parc infantil de la Plaça del Castell

Pàgines

Menu