Noticies

04/07/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció de la Diputació de Tarragona per a contractar personal en el marc de la convocatòria pel Foment de l'Ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès per l'any 2023 amb un import de 9244,36€
15/02/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics 2023 amb un import de 4378,75€
15/02/2024 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023 amb un import de 5.618,10€
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per l'actuació Pla Local d'Habitatge (PLH) ANUALITAT 2023. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 8.477,66 euros
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per l'actuació PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2023. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€.
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l'economia baixa en carboni i el desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'...
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2023 amb un import de subvenció de 4...
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023. L'Import d'aquesta subvenció ha estat de 19.447,02€
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2018 per a inversió al projecte CANVI D'ÚS DE SALA POLIVALENT A HABITATGE amb un import de subvenció de 15.793,84€
01/12/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2022 per a inversió al projecte CANVI D'ÚS DE SALA POLIVALENT A HABITATGE amb un import de subvenció de 30158, 61€

Pàgines

Menu