Noticies

23/02/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2020 amb un import de 12.000€ en concepte de despeses corrents.
17/12/2020 Actualitat
Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de desembre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ORDRE DEL DIA: SECRETARIA 1. Aprovació, si s'escau, l'Acta del Consell obert ordinari sessió de data...
10/12/2020
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2019 amb un import de 6.175,00€. L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'arranjament de la zona verda del parc infantil de la Plaça del Castell
Menu