Subvenció de la Diputació de Tarragona

29/12/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona de la LÍNIA-1 per impulsar l'economi baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'exercici 2020.

L'import d'aquesta subvenció ha estat de 14.217,39€

Menu