Subvenció de la Diputació de Tarragona

17/03/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Senan la següent subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2021:

  • Línia 2 – Protecció salut pública: import concedit: 4.601,48 euros.
Menu