Noticies

11/11/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2022 per a inversió al projecte CONDICIONAMENT I AMPLIACIÓ DE CAPACITAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL amb un import de subvenció de 23.750€ que suposa un 95% de la inversió total de 25.000€.
26/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. L'Import d'aquesta subvenció ha estat de 14.588,02 €
26/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l'economia baixa en carboni i el desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'...
23/09/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 , ha atorgat a l'Ajuntament de Senan les següents subvencions per a l'actuació "Rehabilitació de l'Antiga Abadia de Senan": - Línia d'Acció Territorial a Municipis Petits: 120.000 € - Línia...
07/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per a la contractació de les actuacions i activitats incloses a l'eCATÀLEG cultura per l'any 2022 amb un import de 8573€
17/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Senan la següent subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2021: Línia 2 – Protecció salut pública: import...
02/02/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció Nominativa 2018 de la Diputació de Tarragona per a la Nova connexió a la xarxa de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€
19/01/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per l'actuació PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2021. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€.
29/12/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona de la LÍNIA-1 per impulsar l'economi baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per...
28/10/2021
EDICTE Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 30 d’octubre a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA: SECRETARIA 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió...

Pàgines

Menu