Subvenció de la Diputació de Tarragona del SAC per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022.

26/09/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona del SAC per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022.

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. L'Import d'aquesta subvenció ha estat de 14.588,02 €
Menu