Noticies

11/05/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per a la contractació de les actuacions i activitats incloses a l'eCATÀLEG cultura per l'any 2023 amb un import de 8.898,03€
11/05/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà per l'any 2022 amb un import de 20.000 €
05/04/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l'economia baixa en carboni i el desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'...
04/04/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2022 per a despesa corrent amb un import de subvenció de 12.000€
15/03/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per a la contractació de les actuacions i activitats incloses a l'eCATÀLEG cultura per l'any 2022 amb un import de 8.898,03€
15/03/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.039,26€. Aquesta actuació compta amb la...
15/02/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2022 per a despesa corrent amb un import de subvenció de 12.000€
03/02/2023 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial i creació i/o manteniment d’espais de prototipatge i fabricació digital de l’any 2022 amb un import de subvenció de 6...
11/11/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2022 per a inversió al projecte CONDICIONAMENT I AMPLIACIÓ DE CAPACITAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL amb un import de subvenció de 23.750€ que suposa un 95% de la inversió total de 25.000€.
26/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. L'Import d'aquesta subvenció ha estat de 14.588,02 €

Pàgines

Menu