Subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2023 DESPESA CORRENT

01/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona PAM 2023 DESPESA CORRENT

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per l'actuació PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2023. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€.
Menu