Subvenció de la Diputació de Tarragona del SAC per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023.

01/12/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona del SAC per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023.

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023. L'Import d'aquesta subvenció ha estat de 19.447,02€
Menu