Noticies

04/03/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2018 amb un import de 65.982,45€ L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum de 8KW
02/03/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona d'Excepcionals 2020 amb un import total de 9.929,59€ en concepte de restitució de cablejat elèctric d'abastament d'aigua.
23/02/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2020 amb un import de 12.000€ en concepte de despeses corrents.

Pàgines

Menu