Noticies

26/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per impulsar l'economia baixa en carboni i el desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per l'...
23/09/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 , ha atorgat a l'Ajuntament de Senan les següents subvencions per a l'actuació "Rehabilitació de l'Antiga Abadia de Senan": - Línia d'Acció Territorial a Municipis Petits: 120.000 € - Línia...
07/09/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció per a la contractació de les actuacions i activitats incloses a l'eCATÀLEG cultura per l'any 2022 amb un import de 8573€
17/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Senan la següent subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2021: Línia 2 – Protecció salut pública: import...
02/02/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari d'una subvenció Nominativa 2018 de la Diputació de Tarragona per a la Nova connexió a la xarxa de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€
19/01/2022 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per l'actuació PAM DESPESA CORRENT ANUALITAT 2021. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 12.000€.
29/12/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona de la LÍNIA-1 per impulsar l'economi baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d'acció per l'energia sostenible i clima i foment de l'ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques, per...
07/10/2021 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 , ha atorgat a l'Ajuntament de Senan una subvenció de 21.184,23 € per a l'actuació "Projecte de connectivitat"
08/04/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L'import d'aquesta subvenció ha estat de 2.072,14€
04/03/2021 Subvencions
L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2018 amb un import de 65.982,45€ L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum de 8KW

Pàgines

Menu