Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
 Vols canviar la mida? A  A  A
Et trobes a:  Portada > Notícies Consell Obert 11 de ...
 

[Tornar]

Consell Obert 11 de juliol

Es convoca als veïns i veïnes de Senan a la sessió de Consell Obert, amb caràcter ordinari, per al dia 11 de juliol a les 10.00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

SECRETARIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta del Consell Obert Ordinari 4T-2019 Sessió 13-2019.

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 111 de 2019 al núm. 69 de 2020.

3. Aprovació, si s’escau, proposta d’acord en relació amb Aprovació del conveni de col.laboració entre l’OAD de la Conca de Barberà i l’ Ajuntament de Senan per l’adhesió al servei d’assessorament a la gestió energètica.

4. Aprovació, si s’escau, MODEL ACORD INCREMENT RETRIBUTIU ART. 3 REIAL DECRET-LLEI 2/2020 (Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.)

5. Aprovació, si s’escau, Conveni entre l’Ajuntament de Senan i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà, Concactiva, per l’ús d’ una parcel·la forestal municipal per a la realització d’activitats formatives.

6. Aprovació, si s’escau, ,del calendari de festes local per a l’any 2021.

7. Aprovació, si s’escau, proposta creació Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament de Senan i aprovació de la política de seguretat.

8. Aprovació, si s’escau, Moció en relació a la prohibició del Tribunal Suprem a penjar la bandera LGBTI a les façanes dels edificis públics.

9. Aprovació, si s’escau, Moció manifestant l'oposició als projectes de parc eòlics i al model econòmic que representen.

10. Aprovació, si s’escau, Moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local.

11. Aprovació, si s'escau, Informe Proposta dació de compte de l’informe anual de control intern 2019.

INFORMES D'ALCALDIA

- Enderroc granja polígon 3 parcel·la 33

- MP POUM PAU c/ Major

- Festa Major 2020

- Estat projectes municipals varis

PRECS I PREGUNTES

Senan, a 8 de juliol de 2020

L’Alcaldessa,
Carme Ferrer Cervelló