Subvenció PAM 2019

03/12/2019 Subvencions

Subvenció PAM 2019

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2019 amb un import de 5.908,00€.

L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'amortització extraordianaria i anticipada del préstec 31832015517.

 

 

 

Menu