Subvenció de la Diputació de Tarragona

04/03/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2018 amb un import de 65.982,45€

L'import d'aquesta subvenció s'ha destinat a l'instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa per autoconsum de 8KW

Menu