Subvenció de la Diputació de Tarragona

23/02/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

L'Ajuntament de Senan ha estat beneficiari de la subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2020 amb un import de 12.000€ en concepte de despeses corrents.

Menu